Längtar Ni efter ett härligare kärleksliv tillsammans?

Längtar ni efter en lyckligare relation med färre bråk och mer närhet? Vill ni uppnå gemensamma visioner/intentioner och bli mer samspelta?

Det kan gälla en kärleks- familj- eller vänskapsrelation och hur ni fokuserar på framtiden.

Känner du att något i förhållandet skaver?
Konflikterna kommer oftare och tar allt mer energi?
Sitter du med tankar som ”är det här verkligen allt?”

Önskar ni växer tillsammans och få en fördjupad relation som vilar på kärlek och förståelse?. Då kan par och relationscoaching hjälpa er relation framåt. Coaching är en samtalsmetodik som handlar om att uppnå mål och att komma vidare med sitt liv. Ett sätt att förhindra framtida problem som uppstår i relationen, redan innan de uppkommer.

De flesta relationer går upp och ned, ibland hamnar vi i lägen där vi inte längre klarar av att lösa det som uppstår själva – vi behöver vägledning och nya perspektiv? Hjälp för att ta oss vidare. Att söka hjälp är ett sätt att ta ansvar för sig själv och relationen.

Jag erbjuder samtalsstöd för er som par. Vi fokuserar framåt på det ni vill lyckas med, det som är positivt och gemensamt för båda parter, så att dessa styrkor kan användas för att möta ev. svårigheter/motgångar i framtiden.

Ni kan komma till mig om det finns en längtan att komma närmare varandra i relationen – oavsett om det är i en vänskapsrelation, familjerelation eller kärleksrelation.

Vi kommer träna på kommunikation som bygger på närvaro och respekt. Vilket kan leda till att ni växer tillsammans och får en fördjupad relation som blir mer levande, som vilar på kärlek och förståelse.

Jag finns här för vägledning, det kan även vara om relationen tar slut. För att avsluta på ett värdigt sätt.

Oavsett om ni varit i en relation länge eller nyss har träffats och är nykära så kan ni fastna. Vi jobbar med att öka förståelsen för er själva och för varandra i relationen. Vi medvetandegör mönster, reaktioner, behov och beteenden och sätt att se på livet som påverkar relationen.
Tillsammans jobbar vi med att stärka er relation. För att skapa en levande och givande kärleksrelation krävs en djup kontakt med ditt eget jag.

Upplägget är att vi möts vid fem tillfällen. Där ni får reflektera tillsammans, testa verktyg och öva på det som är utmanande för er, för att på sikt kunna underlätta hur ni kan hantera er relation till det bättre i vardagen.

Mellan samtalen utför du/ni de åtaganden/hemuppgifter vi kommer överens om i samtalen. Det är i vardagen som träning /övning behöver ske för att ni ska kunna uppleva en hållbar förändring

Jag är här för att hjälpa er att bryta de cirklar som inte gynnar er i en gång för alla.

Vill du/ni?

  • Bli bättre på att både förhindra och avhjälpa konflikter?

  • Stärka kommunikationen i relationen med andra och dig själv?

  • Finna en större mening i livet och i relationen?

  • Uppleva mer livsglädje!

  • Bli bättre på att sätta sunda gränser

  • Uppleva mer kärlek

  • Nå varandra mer intimt och sårbart

  • Vägledning till att förbättra intimiteten & sexlivet

  • Minska oro, ångest, depression, sömnsvårigheter

FAKTA

Plats: Joy4Life Norrbackagatan 40, 113 43 Stockholm eller Online på Zoom

Coach: Annelie Hellström,  mer info om henne här →

Pris: 5 gr a 60min 11500kr, moms tillkommer för företag.

Anmälan är bindande  Anmäl dig här →
Vi har begränsat antal platser så din plats behöver först bli bekräftad av oss innan den är säkrad.

Betalning: När du anmält dig och fått en bekräftelse kan du betala här →

Avbokning: Anmälan är bindande och återbetalas ej.

Bokningsregler →

KOMMANDE EVENT