Fem helger för dig som vill fördjupa din resa och bli diplomerad i dearmorering, shamansk wombhealing och yoni dearmorering.

Om du vill leva din fulla potential börjar det med att vara villig att ta hand om – och älska – dig själv på alla plan. Under fem transformerande helger får du läka och växa i kärlek, både emotionellt, mentalt, fysiskt och andligt. Du får guidning och stöd i att bli mer av det som är DU, att hämta tillbaka din gåva och din urkraft. När du står i din egen kraft öppnas livet upp för mer kreativitet, lust och glädje.

Avsikten med årsprogrammet är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv, för att sedan kunna föra den vidare. Om så önskas. Du kan gå årsprogrammet enbart för att fördjupa din egen väg. Efter fullföljt program blir du diplomerad i dearmorering, wombhealing och yoni-dearmorering. En förutsättning för att guida andra och bli en bra kroppsterapeut är att själv läka sina sår och göra sin egen resa.

Under det här året står din läkning och din självkärlek i centrum, programmet erbjuder (bland mycket annat); gemenskap, djupgående transformation och övningar för ökad kroppsmedvetenhet, njutning och sensualitet.

Du kommer lära dig att stärka och njuta av din kraft, öka din integritet samt lära dig att sätta sunda gränser. Vi kommer gå djupare in i områden som sexualitet, relationer, värderingar, inre ledarskap, kreativitet, din livspassion med mera.
Detta är ett program för dig som letar efter något som är mer. För dig som vill gå bortom föreställningarna om dig själv och livet och för dig som vill vandra i mer kraft och balans på livets väg.

Alla kroppssessioner och ceremonier vi gör under årsprogrammet har som intention att lösgöra det förflutnas grepp i din kropp. Genom olika trauma och erfarenheter lägger vi på oss en rustning för att skydda oss. Denna rustning hindrar livskraften att flöda fritt i kroppen. När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster får du mer kärleksfull inställning till din kropp och dig själv. När livsenergin expanderar växer din vitalitet och lycka.

Dearmorering och wombhealing är moderniserade shamanska tekniker och ceremonier som löser upp blockerad livsenergi och återställer naturlig balans.
Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Under årsprogrammet återknyter du kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och din kropp är helig. Under det här året börjar du en helande resa där du ömsar din historia och frigör dig från allt gammalt som inte längre föder din själ.

Intentionen är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera kärlek i ditt liv.
Under året kommer du både i teori och praktik att lära dig om dearmorering, yoni dearmorering, shamansk wombhealing och energimedicin. Vi kommer också jobba med etiska och moraliska gränser för att skapa sunda och trygga rum.

Vi skapar en trygg miljö på Rasbo Kursgård där du får bästa förutsättningen att bli den du är. Du öppnar upp en sann kontakt med den gudomliga kärleken och öppnar upp detta flöde in i din kropp, din livsenergi – den feminina sexuella energin.

Exempel av innehållet under året:

 • Ceremonier för att hela och väcka livmoderskraften
 • Helkropps dearmorering
 • Yonidearmorering / yonimassage
 • Själv dearmorering

 • Shamansk Wombhealing
 • Snippsauna

 • Tantraövningar

 • Trumresor

 • Svetthydda

 • Frigöra begränsade tankemönster & beteendemönster

 • Upplevelsebaserade övningar – övningar enskilt och i grupp

RASBO KURSGÅRD

Patricia som lagar maten åt oss på denna magiska plats arbetar för att skapa ett hållbart liv och vi kommer få avnjuta hennes fantastiska och vegetariska mat – en glädje både för ögat och gommen.

Rasbo Kursgård är delvis nybyggt, delvis nyrenoverat och har fräscha lokaler för både boende och samkväm. Endast 25 km öster om Uppsala och en timme från centrala Stockholm.

När solen värmer oss finns en svalkande pool samt en uppvärm källa.

KOMMANDE EVENT