Anmälningsavgift
När du anmält dig till årsprogrammet så betalar du anmälningsavgiften, om du inte anmält dig klicka här…

Återstående betalning
Sedan betalar du resterande enligt det alternativ du valt i din anmälan
Slutbetalning: 32 500 kr, 30 dagar före första kurstillfället
Delbetalning: x 5 – 7900 kr, 30 dagar före varje kurstillfälle
Delbetalning: x 10 – 4100 kr, betalas 30 dagar före kursstart i 10 månader.