Yoni Massage & Vaginal Massage – Behandling med Yoni Dearmorering

Bli hörd & sedd – utan att bli dömd

Söker du en behandling med Yoni Massage eller vaginal massage? Hos mig på Joy4Life kan du få behandling med yoni-massage, även kallad vaginal massage eller yoni dearmorering.

Yonimassage / Dearmorering / de-armouring/ är en intensiv healingprocess som lösgör det förflutnas grepp i kroppen, friger och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Genom olika trauma och erfarenheter så lägger vi på oss en rustning på kroppen för att skydda oss. Denna rustning kan hindra att livskraften får flöda fritt i kroppen. Självklart kan du göra en dearmorering utan att arbeta intimt.

Denna session utgår vi utifrån där du är just nu. Öppet blir du hörd och sedd – utan att bli dömd. Denna session är ett sätt att öppna upp för livsenergin, livskraften, och sprida den i hela kroppen.

Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Dearmorering och ev. yonidearmorering/massage hjälper dig att återknyta kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och din kropp är helig. Avsikten är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv. Min intention är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera Kärlek i ditt liv.

Det är en session där jag kombinerar samtal, massage och olika läkande tekniker. Behandlingen kan också inkludera Yonimassage när du känner dig redo dvs. vi möter spänningarna inifrån din vagina. Allting sker i lugn takt för att du ska känna dig avslappnad med allt som händer. Varje kvinna och session är unik.

När du tillåter dig själv att släppa de spänningar du bär på, tillåts din energi, och din blodcirkulation, att flöda som den ska i kroppen.
Essensen är att med hjälp av tryck och in-känning hitta blockeringar i kroppen som hindrar livsenergin att flöda. Kroppen är mycket bra på att försöka skydda sig och under åren är det lätt att lagra emotionella och fysiska spänningar som skapar en obalans. När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster som inte längre tjänar dig kan du få en mer kärleksfull inställning till din kropp.

Det är en djup helande behandling och är en kraftfull läkningsprocess som hjälper dig att avlägsna smärta som lagras genom emotionella upplevelser och det resulterar att många kvinnor känner sig avstängda och har svårt för att slappna utav i sitt underliv. Du har kanske svårt för att njuta fullt ut vid sex, smärta, svårt för att slappna utav , lider utav torra slemhinnor , svårt att få orgasm eller inga alls. Ibland kan det behövas några träffar där vi arbetar med att först läka gamla sår för att sedan göra en yoni-massage. Självklart har jag sekretess och allt stannar mellan oss.

Har även erfarenhet att jobba med kvinnor med vestibulit och endometrios.

Sessionen innehåller
* Inledande samtal
* Öppna upp kroppen och energin
* De-armorering & yonimassage om du önskar
* Integrering / avslutande samtal

Efter en de-armouring (yonimassage) upplever många
– Mer känslighet
– Mer kontakt med sin sexualitet och sitt kön
– En större njutning vid sex
– Återknyter kontakten med dig själv och din kropp

Priset för en session är:
120 min 2500 kr
Boka här Boka här

Yoni-massage Joy4Life Vaginalmassage Dearmorering

Yoni-massage Joy4Life Vaginalmassage Dearmorering

Såååå glad och stolt över att vara med på denna sida <3 Där våra olikheter är en styrka. Our trusted practitioners near you. https://www.dearmouringarts.com
They all vary in skill, style and experience, but they are all 100% trusted by our team, and we feel confident to recommend them to you.

Feedback från en klient
Det känns som att jag skalat bort ett ganska tjockt lager av min “mur”! 
Dessutom känner jag mig piggare och det gör också att jag har lite mer energi till att intressera mig för andra, och då menar jag i situationer där det tidigare känts svårt att ta kontakt eller börja prata med folk. Jag har varken orkat eller velat, men nu känns det lite annorlunda – som att en ny nyfikenhet har fötts.

www.joy4life.se