Shamansk dearmorering & wombhealing – Årsprogram

Fem helger med djup shamansk kunskap om dearmorering, livsenergi, sexualitet, relationer & människan.

Vill du leva din fulla potential börjar det med att vara villig att ta hand om och älska dig själv på en emotionell, mental, fysisk och en andlig nivå. Under detta år får du hämta tillbaka din gåva, din urkraft och öppna upp för mer kreativitet, lust och glädje i ditt liv.

Det är ett djupt program för dig som letar efter något som är mer. Året bygger på respekt, och hjärtöppnande andlighet och är en vacker blandning mellan upplevelse, teori, reflektion, övningar, uttryck och manifestation. Du kommer få lära dig att gå i balans och kraft på livets väg samt gå bortom illusionen.

Under året kommer du bl.a lära dig om shamansk dearmorering, yonimassage, wombhealing och energimedicin. Utbildningen erbjuder gemenskap, djupgående transformation och övningar för ökad kroppsmedvetenhet, njutning och sensualitet.

Shamansk dearmorering och alla ceremonier under året har som intention att lösgöra det förflutnas grepp i kroppen, frigöra och expandera livsenergi, stimulerar vitalitet och lycka. Genom olika trauma och erfarenheter så lägger vi på oss en rustning på kroppen för att skydda oss. Denna rustning kan hindra att livskraften får flöda fritt i kroppen. Det är en moderniserad shamansk teknik och ceremoni som återställer naturlig balans.


Avsikten är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv, för att sedan kunna föra den vidare om så önskas. Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Dearmorering, wombhealing, yonidearmorering /massage hjälper dig att återknyta kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och att din kropp är helig. När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster som inte längre tjänar dig kan du få en mer kärleksfull inställning till din kropp och dig själv.
En helande resa påbörjas där du ömsar din historia och frigör dig från allt gammalt som inte längre föder din själ. Intentionen är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera kärlek i ditt liv.

Under detta år får du transformera och hela vad som har varit och hur du håller dig själv i den fysiska världen. Vi kommer gå djupare in i områden som kvinnlighet, sexualitet, relationer, värderingar, inre ledarskap, livsdröm, kreativitet och din livspassion.

Du kommer få stärka och njuta av din kraft, din integritet samt lära dig att sätta sunda gränser. Nu är tiden inne för att bygga trygghet inom oss så att vår kraft och kärlek kan skina i våra liv. Läka och lära utifrån alla våra olika roller.

Vi skapar en trygg miljö på Gaia Life kursgård där du får bästa förutsättningen att bli den du är. Du öppnar upp en sann kontakt med den gudomliga kärleken och öppnar upp detta flöde in i din kropp, din livsenergi – den feminina sexuella energin.
Exempel av innehållet under året
♥ Ceremonier för att hela och väcka livmoderskraften
♥ Shamansk dearmorering
♥ Yonidearmorering / yonimassage
♥ Själv dearmorering
♥ Wombhealing
♥ Tantraövningar
♥ Trumresor
♥ Frigöra begränsade tankemönster & beteendemönster
♥ Upplevelsebaserade övningar – övningar enskilt och i grupp

Dearmorering Yoni de-armouring

Var: Gaia Life Gamla Tostaredsvägen 210, 43974 Fjärås
r:

Start 18-20 sep 2020 Två lediga platser.
Kommande helger. 2020 27-29 nov 2021 26-28 feb 28-30 maj och avslutning 27-29 aug

Start 12-14 mars 2021 Platser finns.
Start fre kl 10.00 avslut söndag kl 16.00
Kommande helger år 2021 4–6 juni, 1-3 okt, 2022 14-16 jan avslut 8-10e april.

Priset för utbildningen är 29 500 kr inkl. veg. kost och logi. (vg. meddela ev, matallergi).
Det finns möjlighet att delbetala vid 5 tillfällen, á 6350 kr
Du blir diplomerad i Shamansk Dearmorering & wombhealing.

Anmälan är bindande och anmälningsavgiften är 3000kr.
Moms tillkommer för företag.

Betalning:
För resterande belopp på utbildning kommer en faktura skickas 65 dagar före start, om inget annat anges. Du får en faktura på slutbetalning oavsett om du är privatperson eller har ett företag, för företag läggs momsen på.
Delbetalning om du angett att du vill dela upp på fem tillfällen ska vara betald senast 30 dagar för aktuell utbildningshelg.

Avhopp:
Om du väljer att hoppa av pågående kurs kommer en slutfaktura på resterande belopp skickas till dig om du valt delbetalning, med betalningsvillkor 10 dagar.

Avbokning
Om avbokning sker skriftligt minst 61 dagar före kursstart betalas kursavgiften tillbaka. 60 dagar före kursstart debiteras kursavgiften fullt, ingen återbetalning sker. Anmälningsavgiften återbetalas ej.