De-armouring, Dearmorering & yonidearmorering, (yonimassage)

Bli hörd & sedd – utan att bli dömd

Genom olika trauma och erfarenheter så lägger vi på oss en rustning på kroppen för att skydda oss. Denna rustning kan hindra att livskraften får flöda fritt i kroppen.
Dearmorering / de-armouring/ Yonidearmorering är en intensiv healingprocess som lösgör det förflutnas grepp i kroppen, friger och expanderar livsenergi och stimulerar vitalitet och lycka. Genom olika trauma och erfarenheter så lägger vi på oss en rustning på kroppen för att skydda oss.

Denna session utgår vi utifrån där du är just nu. Förutsättningslöst blir du hörd och sedd – utan att bli dömd. Denna session är ett sätt att öppna upp för livsenergin, livskraften, och sprida den i hela kroppen.

Min intention är att hjälpa ditt hjärta att öppnas så att du kan uppleva mera Kärlek i ditt liv.

Kvinnans livskraft och kreativitet kommer mycket från livmodern och bäckenet. Dearmorering och ev. yonidearmorering/massage hjälper dig att återknyta kontakten med din kvinnlighet och påminna dig om att din sexualitet och din kropp är helig. Avsikten är att stärka ditt egenvärde, din självrespekt och kärleken till dig själv.

Vaginal Yonimassage dearmorering Joy4Life

När du avlägsnar blockeringar, skuld, skam och gamla beteendemönster som inte längre tjänar dig kan du få en mer kärleksfull inställning till din kropp.  Jag samlar din energi genom att agera energikälla så att du kan få en ökad kontakt med dig själv och ditt darma.

Det är en session där jag kombinerar samtal, massage och olika läkande tekniker. Behandlingen kan också inkludera Yonimassage när du känner dig redo dvs. vi möter spänningarna inifrån din vagina. Allting sker i lugn takt för att du ska känna dig avslappnad med allt som händer.

Jag börjar med att mjuka upp magen med cirkulerande rörelser. För att släppa på mer intima spänningar, kan vi fortsatt massera och trycka på punkter kring bäckenbotten, och eventuellt göra vaginal akupressur och tryckpunktsbehandling. Det är ett samspel där du hela tiden avgör om och när vi går vidare. Allt med största respekt för dig och mot dig.

Genom akupressurmassage och vissa stretchingövningar kan du återfå känsligheten i underlivet igen. Ofta är dessa spänningar i nära kontakt med åtsidosatta känslor och tidigare upplevelser som under dearmoreringen ges utrymme att uttryckas och läkas.
När du tillåter dig själv att släppa de spänningar du bär på, tillåts din energi, och din blodcirkulation, att flöda som den ska i kroppen.

Ibland kan det behövas några träffar där vi arbetar med att först läka gamla sår för att sedan göra en yonimassage. Självklart har jag sekretess och allt stannar mellan oss.

Sessionen innehåller
* Inledande samtal
* Öppna upp kroppen och energin
* De-armorering
* Integrering / avslutande samtal

Efter en de-armouring (yoni de-armouring) upplever många
– Mer känslighet
– Mer kontakt med sin sexualitet och sitt kön
– En större njutning vid sex
– Återknyter kontakten med dig själv och din kropp

Priset för en session är:
120 min 2000 kr

Feedback från en klient
Det känns som att jag skalat bort ett ganska tjockt lager av min ”mur”! ?Dessutom känner jag mig piggare och det gör också att jag har lite mer energi till att intressera mig för andra, och då menar jag i situationer där det tidigare känts svårt att ta kontakt eller börja prata med folk. Jag har varken orkat eller velat, men nu känns det lite annorlunda – som att en ny nyfikenhet har fötts.